Dodaj ogłoszenie
Ogłoszenie

Program st-ART - Trening Zastępowania Agresji u dziecka

16244
Cena: 1 100,00 PLN

Podziel się:

Nie załączono wideo.

Wyślij wiadomość: zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.

Jak miał na nazwisko Stefan Batory?
Odpowiedź na powyższe pytanie:

Województwo: lubelskie
Firma: Psychologiczne Centrum Rozwoju
Powiat: m. Lublin
Strona www: pcrozwoju.bnx.pl
   
dodano: 2015.03.09
ważne do: 2019.10.19
wyświetleń: 43

Szczegóły oferty:

KURS KWALIFIKACYJNY :: SZKOLENIE PSYCHOLOGICZNE


TEMAT:
Program "st-ART" - kształtowanie umiejętności i Trening Zastępowania Agresji dziecka.


TERMIN:
24 - 26.04.2015 r., (piątek, sobota, niedziela)

GODZINA:
09:00 - 18:00 - piątek
09:00 - 18:00 - sobota
09:00 - 18:00 - niedziela

LOKALIZACJA:
Hotel "LOGOS"
ul. Akademicka 4, Lublin
sala nr 117

KOSZT:
• 1 100 zł osoby uczące się
• 1 250 zł osoby pracujące
*** cena obejmuje: udział w warsztacie, materiały dydaktyczne, certyfikat, serwis kawowy

PROWADZĄCY:
mgr Ewa Morawska
*** Certyfikowany Licencjonowany Mistrz Trenerski, posiada certyfikat mistrzowski wydany przez Barrego Glicka (G&G Consultants, USA)

*** mgr ped. opiekuńczo-wychowawczej i szkolnej, Ewa Joanna Morawska, jest pedagogiem, trenerem komunikacji interpersonalnej i jedyną w Polsce, a jedną z dwóch kobiet na świecie, promowanych przez twórców ART jako Master Trainer (Mistrz Trenerski) Treningu Zastępowania Agresji (ART). Posiada certyfikat trenerski prof. A. Godsteina (Syracuse University, NY).

ZAKOŃCZENIE:
certyfikat zaświadczający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, w tym podręcznik "Kształtowanie umiejętności prospołecznych małego dziecka" McGinnis i Goldsteina, przewodnik metodyczny "st-ART", pakiet pomocy dydaktycznych (kwestionariusze diagnostyczne, scenariusze ćwiczeń, formularze, zeszyt ucznia, wlepki umiejętności).

*** Dostępne są do wyboru przez uczestnika kursu dwa rodzaje pakietów pomocy dydaktycznych, zróżnicowane ze względu na podstawę programową:
a) pakiet dla dzieci w wieku przedszkolnym
b) pakiet dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klasa 1-3).

ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, nauczyciele, wychowawcy, personel administracyjny szkoły, rodzice uczniów, socjoterapeuci, socjolodzy, wykładowcy - trenerzy, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, studenci kierunków m. in: psychologia, pedagogika, socjoterapia, socjologia, wszystkie osoby zainteresowane

CEL:
"Program st-ART" - kształtowanie umiejętności i Trening Zastępowania Agresji dziecka doskonali kompetencje prowadzenia treningu umiejętności prospołecznych z dziećmi. Pomaga kształtować klimat bezpieczeństwa w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej.

Idea „Programu st-ART” opiera się na treningu umiejętności prospołecznych z wykorzystaniem procedur Treningu Zastępowania Agresji (TZA – ART).

Model edukacyjny „Programu st-ART” obejmuje uwzględnienie wielu umiejętności, w zależności od wieku i potrzeb uczniów, m. in: wspierania zadań rozwojowych i zaspokajania potrzeb dziecka, ułatwianie radzenia sobie z trudnościami i zapobiegania zachowaniom problemowym.

Zadaniem "Programu st-ART" jest doskonalenie umiejętności dzieci, niezbędnych dla ich pomyślnego funkcjonowania w szkole i społeczności, zwłaszcza takich, które mogą być alternatywą zachowań niedojrzałych, agresywnych, bądź wycofujących. Realizacja tego zadania wspomaga osiągnięcie celu strategicznego, jakim jest szkoła przyjazna uczniom, ich rodzicom i nauczycielom, wychowująca dzieci na odpowiedzialnych i produktywnych członków społeczeństwa.

Adresatem „Programu st-ART” jest cała populacja dzieci uczęszczających do przedszkoli lub klas wczesnoszkolnych (1-3) zaś realizatorami są nauczyciele (trenerzy). „Program st-ART” realizowany jest przez nauczycieli na lekcjach oraz podczas przerw, jeżeli zachodzą okoliczności, które autorzy ART nazwali „chwytaniem okazji podatności na naukę”. Nauczanie umiejętności jest wykonywane (ćwiczone) w szkole, w domu i w środowisku rówieśniczym uczniów.

"Program st-ART" jest wyposażony w pomoce dydaktyczne, takie jak plakaty umiejętności, nalepki umiejętności, przewodnik metodyczny dla nauczyciela, zeszyt umiejętności ucznia, informator dla rodziców. Dziennik programu otrzymuje każdy nauczyciel realizujący program. Dziennik składa się z dwu części. Cześć pierwsza, metodyczna, zawiera wskazówki dotyczące reguł i procedur "Programu st-ART". Część druga to scenariusze kolejnych lekcji treningu umiejętności. Zeszyt umiejętności, który otrzymuje każdy uczeń, zawiera scenariusze umiejętności i miejsce na odnotowanie wykonania ćwiczeń domowych. Broszura dla rodziców pt. „Jak rodzice mogą pomóc swojemu dziecku w uczeniu się umiejętności prospołecznych” zawiera informacje o programie i wskazówki, takie jak dla trenerów transferu.

„Program st-ART” odpowiada na zapotrzebowanie placówek dotyczące takich form wychowawczo-profilaktycznych, które mogą być zintegrowane ze szkolnym programem nauczania, programem wychowawczym szkoły i szkolnym programem profilaktyki. Technicznie „Program st-ART” postrzegamy jako dodatkowy przedmiot szkolny, posiadający własne treści, wskazówki metodyczne, pomoce dydaktyczne i realizowany w programie szkoły, podczas godzin lekcyjnych.

NA KURSIE UZYSKUJE SIĘ KOMPETENCJE DO:
- prowadzenia treningu umiejętności prospołecznych z uczniem
- radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z zachowania uczniów
- budowania partnerstwa z rodzicami uczniów

PROGRAM SZKOLENIA ZAWIERA:
- modelowanie umiejętności.
- ćwiczenie i trening umiejętności
- udzielanie informacji zwrotnych
- trening transferu
- kwestionariusze i formularze diagnozy umiejętności
- planowanie treningu umiejętności w grupie uczniowskiej
- kierowanie grupą
- wzmacnianie motywacji
- prezentowanie kroków umiejętności
- prowadzenie ćwiczeń
- wykonywanie umiejętności
- rozwiązywanie trudności

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:
wykład teoretyczny, prezentacje multimedialne, prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik pracy, ćwiczenia praktyczne - indywidualnie i w grupach

ZAPISY:
Formularz zgłoszeniowy:
http://www.pcrozwoju.bnx.pl (zakładka formularz zgłoszeniowy)
• e-mail: pcrozwoju@gmail.com
• tel. 509 970 340

P.C.R.
Psychologiczne Centrum Rozwoju
OGÓLNOPOLSKI REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
NUMER EWIDENCYJNY 2.06/00045/2011
Reklama

Poleć nas innym.


Nikomu nie udostępniamy Twojego maila!