Dodaj ogłoszenie
Ogłoszenie

KURS KWALIFIKACYJNY: Trening Zastępowania Agresji TZA - ART

19927
Cena: 1 300,00 PLN

Podziel się:

Nie załączono wideo.

Wyślij wiadomość: zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.

Jak miał na nazwisko Stefan Batory?
Odpowiedź na powyższe pytanie:

Województwo: lubelskie
Firma: Psychologiczne Centrum Rozwoju
Powiat: m. Lublin
Miasto: LUBLIN
Telefon: 509970340
Strona www: www.pcrozwoju.bnx.pl
   
dodano: 2015.11.03
ważne do: 2019.10.13
wyświetleń: 22

Szczegóły oferty:

WARSZTAT KWALIFIKACYJNY :: SZKOLENIE PSYCHOLOGICZNE TEMAT: Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji TZA - ART TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI ZNAJDUJE SIĘ W BANKU PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH (programy dla grupy zwiększonego ryzyka) OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI – MEN

TERMIN: 17- 20.12.2015 (czwartek, piątek, sobota, niedziela)

GODZINA: 09:00 - 18:00 – czwartek 09:00 - 18:00 - piątek 09:00 - 18:00 - sobota 09:00 - 18:00 - niedziela

LOKALIZACJA: Hotel "LOGOS" ul. Akademicka 4, Lublin numer sali 117

KOSZT: • 1 300 zł osoby uczące się • 1 450 zł osoby pracujące *** cena obejmuje: udział w kursie, materiały dydaktyczne, certyfikat zaświadczający uczestnictwo w warsztacie, serwis kawowy

PROWADZĄCY: mgr Ewa Morawska *** Certyfikowany Licencjonowany Mistrz Trenerski, posiada certyfikat mistrzowski wydany przez Barrego Glicka (G&G Consultants, USA)

ZAKOŃCZENIE: certyfikat na licencji Instytutu Amity z hologramem ART. ODBIORCY: psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, socjoterapeuci, socjolodzy, trenerzy, terapeuci zajęciowi, pracownicy służb penitencjarnych, pracownicy policji, sądu, kuratorzy, nauczyciele, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, pracownicy pomocy społecznej, pracownicy organizacji pozarządowych, pracownicy służby zdrowia, studenci kierunków m.in: psychologia, pedagogika, socjoterapia, socjologia, wszystkie osoby zainteresowane Kurs przeznaczony jest dla osób, które: - pragną doskonalić swoje umiejętności zapobiegania konfliktom w sferze osobistej, rodzinnej lub zawodowej - kierują młodzieżą, nauczają albo wychowują, albo zawodowo lub niezawodowo pomagają lub zamierzają pomagać młodym ludziom; - w swoim otoczeniu mają osoby agresywne, są narażone na potencjalne napaści lub konflikty; - przygotowują się lub doskonalą się w funkcji lub zawodzie trenera umiejętności społecznych, trenera biznesu, prowadzącego kursy i zajęcia grupowe; - zawodowo kontaktują się z osobami agresywnymi; - zamierzają uczyć innych nie-agresywnego zachowania; - zamierzają uzyskać kwalifikacje trenera grupowego Treningu Zastępowania Agresji (ART).

CEL SZKOLENIA Warsztat trenerski Trenera Grupowego (Facilitatora)Treningu Zastępowania Agresji (ART) według Arnolda P. Goldsteina i Barrego Glicka, z minimalną lokalizacją kulturową do warunków polskich, zaaprobowaną przez Autorów, przeznaczony jest głównie dla osób, które chcą prowadzić, indywidualnie lub grupowo, treningi zastępowania agresji dla odbiorców końcowych: w szkolnictwie, pomocy społecznej, wymiarze sprawiedliwości, terapii, itp. Trening Zastępowania Agresji może być realizowany w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych i innych na poziomie wczesnej profilaktyki, poradnictwa, terapii itp. Zajęcia mogą być prowadzone grupowo lub indywidualnie. Ma także zastosowanie w oddziaływaniach wobec problemów dotyczących alkoholu i narkotyków. Posiada system kontroli jakości, a badania naukowe dowodzą jego efektywności. Doskonalenie umiejętności prospołecznych, samokontrola emocjonalna, rozstrzyganie dylematów moralnych pozwala nauczycielom, wychowawcom, rodzicom i uczniom na dokonanie modyfikacji w sposobie reagowania na trudne zachowania oraz uczenia się odważnych zachowań co ma bezpośrednie przełożenie na nieagresywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, radzenie sobie ze stresem, a także radzenie sobie w różnorodnych trudnych sytuacjach życiowych. Trening Zastępowania Agresji jest programem wielostronnej interwencji w oparciu o konstrukt teoretyczny poznawczo - behawioralny. Jest on ukierunkowany na zmianę zachowania agresywnego poprzez uczenie zachowań alternatywnych.

NA KURSIE UZYSKUJE SIĘ: kompetencje do: • przeprowadzenia praktyki trenerskiej, pełnienia funkcji trenera ART oraz prawa do egzaminu trenerskiego. ponadto: • prowadzenia treningu grupowego i indywidualnego z osobami agresywnymi; • nauczania nie-agresywnej komunikacji i nie-agresywnego zachowania; • nauczania kontroli emocjonalnej; • prowadzenia wnioskowania moralnego; kwalifikacje do: • odbycia samodzielnej praktyki trenerskiej ART; • prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji (ART) dla odbiorców końcowych jako pierwszy trener; • współprowadzenia kursów Treningu Zastępowania Agresji (ART) dla trenerów jako trener pomocniczy (drugi trener); uprawnienia: • do używania znaku towarowego "Trening Zastępowania Agresji (ART)" w swoich niekomercyjnych treningach dla odbiorców końcowych i uzyskania licencji na treningi komercyjne PROGRAM KURSU: Program ART składa się z trzech komponentów: • Trening umiejętności prospołecznych (co robić?), pozwala na przygotowanie się do radzenia sobie w przyszłych trudnych sytuacjach życiowych. Realizowany jest w oparciu o procedury modelowania, trenowania umiejętności, informacji zwrotnej, treningu uogólniającego skoncentrowanym na zwiększenie transferu. Umiejętności prospołeczne są podzielone na grupy: 1) wstępne umiejętności społeczne, 2) zaawansowane umiejętności społeczne, 3) umiejętności emocjonalne, 4) umiejętności alternatywne wobec agresji,5) umiejętności kontroli stresu, 6) umiejętności planowania. • Trening kontroli złości (czego nie robić?), uczy samokontroli, ponoszenia odpowiedzialności za swoją złość, co ma bezpośrednie przełożenie na rozwiązanie sytuacji problemowej. W tym celu wykorzystuje się kroki kontroli złości zgodnie z przyjętą procedurą: wyzwalacze, sygnały, reduktory, monity, samoocenę, zastosowanie umiejętności społecznej. • Wnioskowanie moralne (jak odróżnić to co robić od tego czego nie robić?), uczy procedur podejmowania decyzji, które zwiększają prawdopodobieństwo decyzji zaspokajających poczucie przyzwoitości, sprawiedliwości i uwzględnianie potrzeb i praw innych osób. Teoretycznymi podstawami dla procedur wnioskowania moralnego jest koncepcja rozwoju moralnego wg Lawrenca Kohlberga.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ: Wykład seminaryjny z ćwiczeniami, prezentacja multimedialna, ćwiczenie umiejętności kontroli złości i podejmowania decyzji moralnych, warsztat trenerski.

ZAPISY: Formularz zgłoszeniowy: • http://www.pcrozwoju.bnx.pl (zakładka formularz zgłoszeniowy) • e-mail: pcrozwoju@gmail.com • tel. 509 970 340

P.C.R. Psychologiczne Centrum Rozwoju OGÓLNOPOLSKI REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH NUMER EWIDENCYJNY 2.06/00045/2011
Reklama

Poleć nas innym.


Nikomu nie udostępniamy Twojego maila!